Ωρίμανση Έργων

Από τον σχεδιασμό, τις απαραίτητες έρευνες και μελέτες έως και την εξασφάλιση των πόρων και των σχετικών αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων για την υλοποίηση μεγάλων έργων ΤΠΕ και ψηφιακού μετασχηματισμού, στην Toolbox έχουμε την γνώση, την εµπειρία, και την εξειδίκευση να σας καθοδηγήσουμε.