Διαχείριση Εκπαιδεύσεων

Διαχείριση και παρακολούθηση συμβάσεων έργων πληροφορικής, επικοινωνιών και διοικητικής αναδιοργάνωσης

Διαχείριση Εκπαιδεύσεων
  • Διεξαγωγή εργαστηριακής εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται του κύκλου ζωής συγχρηματοδοτούμενων έργων του δημοσίου σε τομείς όπως ICT, BPR, Project Management, διαδικασιών / εργαλείων ηλεκτρονικών προμηθειών και συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ) κλπ
  • Υποστήριξη on the job στη χρήση των ανωτέρω εργαλείων / μεθοδολογιών

Διαχείριση και παρακολούθηση συμβάσεων έργων πληροφορικής, επικοινωνιών.

Για τα μεγάλα δημόσια ή ιδιωτικής επένδυσης έργα στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων αλλά και τεχνολογιών του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού, που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το ΠΔΕ ή μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, είμαστε η εταιρεία που μπορεί να σας καθοδηγήσει αποτελεσματικά σε όλα τα στάδια διεκδίκησης τους.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ