Ανθρώπινο Δυναμικό


Στην Toolbox έχουμε διαμορφώσει ένα εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, ισονομία, υπευθυνότητα και συνέπεια απέναντι στους ανθρώπους μας.

Η ανάδειξη του ταλέντου, η παροχή των αναγκαίων κινήτρων εξέλιξης στους εργαζομένους και η έμπρακτη αναγνώριση και επιβράβευση της προσπάθειας είναι για εμάς αυτονόητη πράξη. Επενδύουμε διαρκώς στην εκπαίδευση των στελεχών μας και καλλιεργούμε το πάθος για εξέλιξη και ανάπτυξη στο δυναμικό περιβάλλον των νέων τεχνολογιών.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Toolbox αποτελείται από περισσότερους από 20 στελέχη, με εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση και με δραστηριοποίηση σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς, Οι ιδρυτές και τα στελέχη της επιχείρησης έχουν διανύσει επιτυχημένη πορεία σε ανώτατες θέσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα και έχουν αποκομίσει ανεκτίμητη εμπειρία  στους τομείς σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης σύνθετων έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Στο πλαίσιο των παροχών και της κοινωνικής της πολιτικής, η Toolbox προσφέρει στους εργαζομένους της μια σειρά οικονομικών και κοινωνικών παροχών:
  • Ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα υγείας και ασφάλισης
  • Ειδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
  • Βonus βάσει απόδοσης
  • Επιπλέον ημέρες άδειας μητρότητας
  • Επιπλέον ημέρες εκπαιδευτικής άδειας για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών