Διαδικασίες ανάθεσης έργων

Είτε πρόκειται για προκηρύξεις μεγάλων έργων ΤΠΕ και ψηφιακού μετασχηματισμού που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το ΠΔΕ ή μέσω ΣΔΙΤ είτε πρόκειται για έργα ΤΠΕ ιδιωτικής επένδυσης, η τεχνογνωσία της Toolbox υποστηρίζει ενεργά τους πελάτες της σε όλα τα στάδια της διεκδίκησης τους.