Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Διαθέτουμε τεχνική αρτιότητα, πολύπλευρη και πλούσια εμπειρία ώστε να παρέχουμε, πρακτικές και εφαρμόσιμες συμβουλευτικές υπηρεσίες στις δημόσιες διαβουλεύσεις.

Δημόσιες Διαβουλεύσεις
  • Συστηματική παρακολούθηση Δημόσιων Διαβουλεύσεων διακηρύξεων Φορέων.
  • Αξιολόγηση ευκαιριών μέσω της μεθοδολογίας επιλογής που έχει αναπτυχθεί.
  • Διαμόρφωση προτάσεων στο πλαίσιο των Δημοσίων Διαβουλεύσεων, με σκοπό αφενός τη διασφάλιση δυνατότητας συμμετοχής του οργανισμού στο διαγωνισμό και αφετέρου τη βελτίωση της θέσης του έναντι του ανταγωνισμού και την προστασία των συμφερόντων του.

Διαχείριση και παρακολούθηση συμβάσεων έργων πληροφορικής, επικοινωνιών.

Για τα μεγάλα δημόσια ή ιδιωτικής επένδυσης έργα στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων αλλά και τεχνολογιών του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού, που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το ΠΔΕ ή μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, είμαστε η εταιρεία που μπορεί να σας καθοδηγήσει αποτελεσματικά σε όλα τα στάδια διεκδίκησης τους.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ