Υπηρεσίες

Προσφέρουμε υπηρεσίες που ενισχύουν την στρατηγική σας θέση

Στην Toolbox γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνουν τα έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και πως αυτά επιδρούν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Με βαθιά γνώση όλου του κύκλου ζωής τέτοιων έργων, σας προσφέρουμε Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ανάπτυξης, Διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας Έργων ΤΠΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα, με εξειδικευμένες λύσεις σε κάθε στάδιο, σε κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας.