Δημιουργούμε επιτυχίες

τι κάνουμε

Διαχείριση και παρακολούθηση συμβάσεων έργων πληροφορικής, επικοινωνιών και διοικητικής αναδιοργάνωσης