Δικτύωση

Υποστηρίζουμε δραστήρια την προώθηση των επιχειρηματικών συμφερόντων των πελατών μας.

Δικτύωση
Ακολουθούμε υψηλά στάνταρντ και φροντίζουμε ώστε το δίκτυο επαφών μας, σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό εξειδίκευσης μας στα θέματα των ΤΠΕ και ευρύτερα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού να επιδρούν θετικά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής στρατηγικής των πελατών μας. 

  • Ενδυνάμωση και δημιουργία σχέσεων και δεσμών του οργανισμού με τις κυβερνητικές δομές στον Τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, τόσο σε πολιτικό όσο και σε διαχειριστικό/επιτελικό/υπηρεσιακό επίπεδο.
  • Δημιουργία και διατήρηση συνεργασιών με key stakeholders στην Αγορά Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Διαχείριση και παρακολούθηση συμβάσεων έργων πληροφορικής, επικοινωνιών.

Για τα μεγάλα δημόσια ή ιδιωτικής επένδυσης έργα στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων αλλά και τεχνολογιών του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού, που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το ΠΔΕ ή μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, είμαστε η εταιρεία που μπορεί να σας καθοδηγήσει αποτελεσματικά σε όλα τα στάδια διεκδίκησης τους.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ