Αξιολόγηση Διαγωνισμών

Γνωρίζουμε καλά τη κρισιμότητα της αξιολόγησης προσφορών, τους κανόνες και τις ενέργειες που απαιτούνται σε κάθε στάδιο αξιολόγησης της συμμετοχής σε διαγωνισμούς μεγάλων έργων ΤΠΕ και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Αξιολόγηση Διαγωνισμών
  • Διαμόρφωση απαντήσεων σε αιτήσεις διευκρινίσεων της επιτροπής
  • Μελέτη, εντοπισμός και ανάδειξη θεμάτων (πλεονεκτήματα και υστέρηση) που παρουσιάζονται σε ανταγωνιστικές προσφορές
  • Κατάρτιση και υποβολή υπομνημάτων προς την επιτροπή αξιολόγησης
  • Προετοιμασία πιθανών προσφυγών ή άλλων μέσων που θα αποφασιστούν σε σχέση με τη δικαστική προστασία της εταιρείας
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των συμβατικών τευχών και παραρτημάτων

Διαχείριση και παρακολούθηση συμβάσεων έργων πληροφορικής, επικοινωνιών.

Για τα μεγάλα δημόσια ή ιδιωτικής επένδυσης έργα στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων αλλά και τεχνολογιών του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού, που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το ΠΔΕ ή μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, είμαστε η εταιρεία που μπορεί να σας καθοδηγήσει αποτελεσματικά σε όλα τα στάδια διεκδίκησης τους.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ