Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Στην Toolbox προσφέρουμε αξιόπιστες συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης μεγάλων έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για το Δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαθέτοντας μια ομάδα με περισσότερους από 20 αναγνωρισμένους επαγγελματίες, εξειδικευμένους στους τομείς της Πληροφορικής και των δημόσιων προμηθειών, έχουμε επιτυχημένα διαχειριστεί μέχρι σήμερα περισσότερα από 500 έργα αξίας που υπερβαίνει το 1 δισ. €.

Οι ιδρυτές και τα στελέχη της επιχείρησης, έχουμε διανύσει μία 15ετή επιτυχημένη πορεία σε ανώτατες θέσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα με σημαντική εμπειρία στους τομείς σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης σύνθετων έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Η αποστολή μας

Με την πολύπλευρη εμπειρία που διαθέτουμε, σκοπός μας είναι οι υπηρεσίες μας να καλύπτουν όλες τις ανάγκες του κύκλου ζωής των έργων πληροφορικής και επικοινωνιών (ψηφιακού μετασχηματισμού), ώστε να εξασφαλίζουν για τους πελάτες μας την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών επιλογών τους.