Νέα

25/11/2023

Παρουσίαση εφαρμογών για την ανατροπή του κλίματος της υπογεννητικότητας (HopeCluster) - Ηράκλειο

To HopeCluster είναι ένα πρόγραμμα που αφορά στην προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών τηλεϊατρικής στις οικογένειες που θέλουν να τεκνοποιήσουν και για διαφόρους παράγοντες, όπως για παράδειγμα είναι η αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας με την παρούσα μορφή τους, δεν μπορούσαν να το πετύχουν. Επίσης, το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση μίας εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας που θα απευθύνεται σε γυναίκες και οικογένειες αστικών και ημιαστικών περιοχών που δυσκολεύονται να συνδυάσουν την ανατροφή των παιδιών τους και την εργασία, παρέχοντάς τους την επιλογή φύλαξης των παιδιών τους από «την μητέρα της γειτονιάς». 

Το πρόγραμμα είναι ερευνητικό και υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Φορέας αρωγός του έργου είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία HOPEGenesis. 

Στα πλαίσια, λοιπόν, δημοσιότητας του παραπάνω προγράμματος θα γίνει παρουσίαση των εφαρμογών που αναπτύχθηκαν στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Κτίριο του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Κεντρική είσοδος Αίθουσα Α214-216, το Σάββατο 25 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ.  

Gallery